lehu66乐虎官网|乐虎lehu168国际

欢迎光临lehu66乐虎官网官方网站!
当前位置: 首页 > 产品中心
快速检索

P Channel MOSFET
Part Number Download Circuit

ESD

(Yes/No)

VDS

(V)

VGS

(V)

ID

(A)

VGS(TH)

(V)

RDS(mΩ)@VGS

(10V Typ)

RDS(mΩ)@VGS

(10V Max)

RDS(mΩ)@VGS

(4.5V Typ)

RDS(mΩ)@VGS

(4.5V Max)

Package
GP2399

No
-20
±12
-2
-0.7
-
-
67
87
DFNWB1×1-3L
GP2321

No
-20
±12
-3.80
-0.7
-
-
35
57
SOT-23
GPK2009

No
-20
±12
-9
-0.9
-
-
16
21
SOT-23-3L
GP2011L

No
-20
±12
-11
-0.7
-
-
15
24
SOT-23-6L
GPMP2011

No
-20
±12
-11
-0.6
-
-
17
22
DFNWB2×2-6L-J
GPM060P02UQA

NO
-20
±12
-15
-0.7
-
-
6
8
SOP-8
GPM070P02UNA

No
-20
±12
-45
-0.75
-
-
5.80
7
PDFN3.3×3.3-8L
GP30PD8W

Yes
-30
±12
-0.45
-1
470
800
680
900
SOT-323
GP30PD8

Yes
-30
±12
-0.45
-1
470
800
680
900
SOT-523
GP38K

YES
-30
±12
-0.45
-1
470
800
680
900
DFN1006-3L
GP3401A

No
-30
±12
-4.20
-1.3
33
50
40
60
SOT-23-3L
GP3401

No
-30
±12
-4.20
-0.9
43
65
52
75
SOT-23
GP3499

No
-30
±20
-1.80
-1.6
105
130
160
190
DFNWB1×1-3L
GP2303

No
-30
±20
-1.90
-1.5
85
150
125
250
SOT-23
Baidu
sogou