lehu66乐虎官网|乐虎lehu168国际

欢迎光临lehu66乐虎官网官方网站!
当前位置: 首页 > 产品中心
快速检索

P Channel MOSFET
Part Number Download Circuit

ESD

(Yes/No)

VDS

(V)

VGS

(V)

ID

(A)

VGS(TH)

(V)

RDS(mΩ)@VGS

(10V Typ)

RDS(mΩ)@VGS

(10V Max)

RDS(mΩ)@VGS

(4.5V Typ)

RDS(mΩ)@VGS

(4.5V Max)

Package
GP2367M

NO
-20
±8
-3.20
-0.7
-
-
44
57
SOT-23
GP2301A

No
-20
±12
-3.20
-0.7
-
-
50
90
SOT-23
GP2301

No
-20
±10
-2.30
-0.7
-
-
80
112
SOT-23
GP3415L

Yes
-20
±10
-4
-0.65
-
-
33
50
SOT-23-6L
GP3415

Yes
-20
±10
-4
-0.65
-
-
33
50
SOT-23
GP3139A

Yes
-20
±12
-0.66
-0.7
-
-
400
520
SOT-523
GP3139K-T

Yes
-20
±12
-0.66
-0.7
-
-
400
520
SOT-723
GP39K-T

Yes
-20
±12
-0.66
-0.7
-
-
400
520
DFN1006-3L
GP3139T

Yes
-20
±12
-0.66
-0.7
-
-
400
520
SOT-23
GP3139KW

Yes
-20
±12
-0.66
-0.7
-
-
400
520
SOT-323
GP3139K

No
-20
±12
-0.66
-0.7
-
-
400
520
SOT-723
GP39KF1-3

Yes
-20
±12
-0.66
-0.7
-
-
400
520
WBFBP-03E
GP39K

Yes
-20
±12
-0.66
-0.7
-
-
400
520
DFN1006-3L
GP3139

Yes
-20
±12
-0.66
-0.7
-
-
400
520
SOT -523
Baidu
sogou