lehu66乐虎官网|乐虎lehu168国际

Welcome to Shanghai Greenpower Electronics Technology Co ., ltd.!
Current: Home > Product
Quick search
TVS
Part Number Download Circuit

Ppp

(W)

VRWM

(V)

VBRMin

(V)

VBRMax

(V)

IR

(uA)

CJ

(PF)

VC

(V)

IPP

(A)

Package
GESDBY6V0AE1

48
6
6.70
10
0.10
0.45
12
4
DFN0603-2L
GESDBY6V0Y1

48
6
6
9
0.10
0.45
12
4
DFN1006-2L
GESDT6V3Y1

396
6.30
7
8
1
175
15
22
DFN1006-2L
GESDB7V0Y1

300
7
7.50
9.80
0.20
50
12
17
DFN1006-2L
GESDBL7V0D31

75
7
7.50
10
0.60
10
13
5
SOD-323
GESDBL7V0D51

75
7
7.50
10
0.60
10
13
5
SOD-523
GESDBL7V0Y1

75
7
7.50
10
0.60
10
13
5
DFN1006-2
GESDBL7V0AE1

75
7
7.50
10
0.60
10
13
5
DFN0603-2L
GESDS7V0D31P

2000
7
7.80
9.70
1
800
17
130
SOD-323
GESDBK12VY2

100
12
13.50
17.50
1
15
25
4
DFN1006-2L
GESDBK12VAE2

100
12
13
17.50
1
15
25
4
DFN0603-2L
GESDM12VY1

100
12
13.50
17.50
1
21
25
4
DFN1006-2L
GESDS12VD31

2200
12
13
0
1
500
24
65
SOD-323
GESDN12VD51

300
12
13.30
17
1
58
27.50
10
SOD-523
Baidu
sogou