lehu66乐虎官网|乐虎lehu168国际

Welcome to Shanghai Greenpower Electronics Technology Co ., ltd.!
Current: Home > Product
Quick search
TVS
Part Number Download Circuit

Ppp

(W)

VRWM

(V)

VBRMin

(V)

VBRMax

(V)

IR

(uA)

CJ

(PF)

VC

(V)

IPP

(A)

Package
GESDBH5V0Y1

69
5
5.60
6.10
0.50
10
9.60
5
DFN1006-2L
GESDBH5V0AE1

69
5
5.60
6.10
0.50
10
9.60
5
DFN0603-2L
GESDBK5V0Y1

60
5
5.50
6.40
0.10
13
8.10
6
DFN1006-2L
GESDBK5V0Y1N

84
5
5.30
8
0.10
12
10
7
DFN1006-2L
GESDBL5V0Y1

100
5
5.60
7.40
0.50
17
10
8
DFN1006-2L
GESDBL5V0AE1

100
5
5.60
7.10
0.50
17
10
8
DFN0603-2L
GESDBL5V0D51

100
5
5.60
7.40
0.50
17
10
8
SOD-523
GESDBN5V0D11

220
5
6
9
0.10
60
9.50
22
SOD-123
GESDBN5V0D31

220
5
6
9
0.10
68
9.50
22
SOD-323
GESDBN5V0D51

300
5
6
9
0.10
60
9.50
22
SOD-523
GESDBT5V0D31

500
5
6.30
0
5
175
17
25
SOD-323
GESDBS5V0Y1

500
5
5.30
7
1
100
11
35
DFN1006-2L
GESDBW5V0D34

300
5
6
8
0.10
1
17
15
SOD-323
GESDW5V0G35

80
5
6
0
1
0
8.50
5
SOT-143
Baidu
sogou